Thanh Nhôm / Băng Nhôm thoát sét 3 x 25mm Nano Phước Thành (Việt Nam)

Thanh Nhôm / Băng Nhôm thoát sét 3 x 25mm Nano Phước Thành (Việt Nam)
Thanh Nhôm / Băng Nhôm thoát sét 3 x 25mm

 

Tiêu chuẩn (Standard) : IEC 62561-2 : 2002 / TCVN 9385 : 2012

Vật liệu (Material): Đồng (Copper)

Product code
Kích thước
Size (A xB)
(mm)
Trọng lượng
Weight per Meter
(kg/m)
NTD253
25mm x 3mm
0.67
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành