Ống thép luồn dây điện BS4568 – Panasonic

Ống thép luồn dây điện BS4568 - Panasonic
Ống thép luồn dây điện Panasonic BS4568

Threaded conduit – Medium/heavy protection (Class 3) – Ống thép luồn dây điện BS4568 Panasonic

BS4568: Part 1: 1970

sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
 Độ dày
Thickness
(mm)
Chiều dài ống
Length
(mm)
 Trọng lượng
Weight
(kg/pc)
DWB0203 20 19.85 1.60 3750 2.72
DWB0253 25 24.80 1.60 3750 3.48
DWB0323 32 31.80 1.60 3750 4.54

Threaded conduit – Medium/heavy protection (Class 4) – Ống thép luồn dây điện BS4568 Panasonic

BS4568: Part 1: 1970

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
 Độ dày
Thickness
(mm)
Chiều dài ống
Length
(mm)
 Trọng lượng
Weight
(kg/pc)
DWB0204 20 19.85 1.60 3750 2.92
DWB0254 25 24.80 1.60 3750 3.71
DWB0324 32 31.80 1.60 3750 4.84

 

BS Standard for Class 3 & 4 pipe

Made in Thailand

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành