Khớp nối ống ruột gà với ống ruột gà kín nước

Khớp nối ống ruột gà với ống ruột gà kín nước
Khớp nối ống ruột gà lõi thép kín nước Nano Phước Thành

Vật liệu (Material): Thép(Steel)

sản phẩm

Product Code(***)

Kích thước

Size (inch)

NMCK12 1/2
NMCK34 3/4
NMCK100 1
NMCK114 1 1/4
NMCK112 1 1/2
NMCK200 2

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành