Co ống ren RSC 90º

Co ống ren RSC 90º
Co nối ống ren 90º – Phụ kiện ống thép luồn dây điện
sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(inch)
RSC-SRE050 RSC 90º steel radius elbow 1/2 1/2
RSC-SRE075 RSC 90º steel radius elbow 3/4 3/4
RSC-SRE100 RSC 90º steel radius elbow 1 1
RSC-SRE125 RSC 90º steel radius elbow 1  1/4 1  1/4
RSC-SRE150 RSC 90º steel radius elbow 1  1/2 1  1/2
RSC-SRE200 RSC 90º steel radius elbowg 2 2
RSC-SRE250 RSC 90º steel radius elbow 2  1/2 2  1/2
RSC-SRE300 RSC 90º steel radius elbow 3 3
RSC-SRE400 RSC 90º steel radius elbow 4 4

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành