Download Catalog

Công ty cổ phần thiết bị điện Nano Phước Thành (Brochure)

Công ty cổ phần thiết bị điện Nano Phước Thành (Brochure)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO-PHƯỚC THÀNH chuyên cung cấp vật tư, thiết bị điện: – Ống thép luồn dây điện EMT/IMC/BS4568/JIS C8305 E (Electrical Steel Conduit) – Ống ruột gà lõi thép ( Flexible Metallic Conduit) – Phụ kiện lắp đặt ống thép luồn dây điện (Steel Conduit Fittings) – Hệ thống…

Tải về :
Dung lượng : 2.50 MB
Ống thép luồn dây điện Steel Conduit

Ống thép luồn dây điện Steel Conduit

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO-PHƯỚC THÀNH chuyên cung cấp vật tư, thiết bị điện: – Ống thép luồn dây điện EMT/IMC/BS4568/JIS C8305 E (Electrical Steel Conduit) – Ống ruột gà lõi thép ( Flexible Metallic Conduit) – Phụ kiện lắp đặt ống thép luồn dây điện (Steel Conduit Fittings) – Hệ thống…

Tải về :
Dung lượng : 22.49 MB