Ống thép luồn dây điện IMC – Panasonic

Ống thép luồn dây điện IMC - Panasonic
Ống thép luồn dây điện ren IMC – Panasonic
Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
 Độ dày
Thickness
(mm)
Chiều dài ống
Length
(mm)
 Trọng lượng
Weight
(kg/pc)
DWM012Y 1/2 20.07 1.79 3030 2.85
DWM034Y 3/4 26.14  1.90 3030 3.94
DWM100Y  1 32.77 2.16 3025 5.23
DWM114Y 1  1/4 41.59 2.16 3025 7.48
DWM112Y 1  1/2 47.81 2.29 3025 8.67
DWM200Y  2 59.93 2.41 3025 11.65
DWM212Y 2  1/2 72.56 3.56 3010 18.71
DWM300Y  3 88.29 3.56 3010 22.87
DWM312Y 3  1/2 100.86 3.56 3005 26.43
DWM400Y 4 113.40 3.56 3005 29.84

IMC (Intermediate Metal Conduit) – Ống thép luồn dây điện IMC Panasonic

Listed by “UL” File No. E-62193

ANSI Standard for IMC pipe

Made in Thailand

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành