Khay cáp Nano Phước Thành (Trunking)

Khay cáp Nano Phước Thành (Trunking)
Khay cáp (Trunking) Nano Phước Thành

 

 Kích thước
Size (mm)
 Độ dày
Thickness (mm)
Kích thước
Size (mm) 
Độ dày
Thickness (mm) 
 60 x 40  0.8 150 x 75  1.0
 50 x 50  0.8  200 x 75  1.2
75 x 50  0.8 300 x 75  1.5
 100 x 50  0.8  100 x 100  1.0
 150 x 50  1.0  150 x 100  1.0
 200 x 50   1.0  200 x 100  1.2
 300 x 50  1.5  300 x 100  1.5
 75 x 75   0.8  150 x 150  1.0
100 x 75  1.0 200 x 150  1.2
 300 x 150  1.5

Vật liệu Khay Cáp (Trunking)

– Tôn G.I

– Thép sơn tĩnh điện

– Thép mạ kẽm nhúng nóng

Độ dày Khay Cáp (Trunking)

– 1 – 3 mm

Màu Khay Cáp (Trunking)

– Theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhận báo giá sản phẩm Nano Phước Thành